Showing all 5 results

Cung cấp các sản phẩm chậu nhựa trồng cây, chúng tôi cung cấp thêm các vật tư cảnh quan. Chậu Nhựa Trồng Cây có thể đáp ứng mọi yêu cầu cho dự án cảnh quan đến nhà phố của bạn.

Chúng tôi là đơn vị sản xuất có thể thỏa mãn mọi nhu cầu về vật tư cảnh quản của bạn. Từ sản phẩm vỉ thoát nước, đến gạch lót sàn giả gỗ…

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn đang có nhu cầu sản xuất gia công riêng. Liên hệ với chúng tôi nhanh nhất qua: 0812 949339.

Vật tư cảnh quan

Thùng nhựa aquaponic

Vật tư cảnh quan

Thùng nhựa nuôi cá

Vật tư cảnh quan

Vỉ thoát nước